Компютърна поддръжка

абонаментни услуги
ЗА МАЛКИЯ ОФИС

 

ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ
РЕАКЦИЯ В РАМКИТЕ НА 24 ЧАСА

ВИЖ ПОВЕЧЕ…

ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН ОФИС

 

ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ
ПОДДРЪЖКА НА СЪРВЪР
РЕАКЦИЯ В РАМКИТЕ НА 6 ЧАСА

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ…

ЗА КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ В IT РЕШЕНИЯТА

 

ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ
ПОДДРЪЖКА НА СЪРВЪРИ
РЕАКЦИЯ В РАМКИТЕ НА 2 ЧАСА

ВИЖ ПОВЕЧЕ…

референции

Компютърна поддръжка на Ален Мак

Компютърна поддръжка на<br /> Creditex

Компютърна поддръжка на SFK-TRUCK

Компютръна поддръжна на Тексар България

Компютърна поддръжка на EQUEST

Компютърна поддръжка на ДЗИ

Компютърна поддръжка на КРИБ

Компютърна поддръжка на Bloomberg

мисия

Професионалната компютърна поддръжка и оказването на помощ в редица други специализирани ИТ процеси е основният бизнес фокус на компанията.

Целта ни е не просто да отстраняваме възникналите проблеми при работата с компютърна техника, а да развиваме технологично вашият бизнес, с което да участваме в израстването ви като компания. Една от основните цели на КОДА е да помогне на своите клиенти да получат ефективна, качествена и бърза техническа поддръжка. повече…