Компютърна поддръжка – Абонамент Сигурност

абонаментни услуги
Абонамент СИГУРНОСТ

Стабилна и ефективна ИТ среда с четири гарантирани месечни посещения с неограничено време в удобен за Вас ден.


Поддръжка чрез осъществяване на дистанционен достъп

Помощ при проблем по телефон, Skype или др. комуникационни средства
Хардуерно обслужване – замяна на компоненти
Сервиз на периферия
Поддръжка на мрежово комуникационно оборудване (рутер, WiFi и др.)
Наблюдение на компютърните системи
Помощ при избор и закупуване на техника
Критични актуализации на операционната система
Актуализации на антивирусния софтуер
Статистика на извършените дейности
Архивиране на фирмените данни
Реакция в рамките на 24 часа

Изчисляване на цена за Абонаментен план Сигурност


Брой компютри:

Вижте още и абонаментните планове РЕЛАКС и СТАБИЛНОСТЦените са в лева без ДДС.


референции

Компютърна поддръжка на Ален Мак

Компютърна поддръжка на 
Creditex

Компютърна поддръжка на The Executive Center

Компютърна поддръжка на SFK-TRUCK

Компютърна поддръжка на EQUEST

Компютърна поддръжка на ДЗИ

Компютърна поддръжка на Euro Supply

Компютърна поддръжка за Bloomberg