ален мак
Компютърна поддръжка - Ален Мак


За фирмите в структурата на Ален Мак, КОДА е организирала и проектирала процесите за извършване на пълно ИТ обслужване, което включва и консултиране при подбора, и формиране на собствено ИТ звено.


За офиса на фирмата в София и за завода в Пловдив, КОДА е организирала и обучила ИТ персонала на Ален Мак да поддържа мрежовата инфраструктура – активно и пасивно оборудване, VPN, Windows и Linux базирани сървъри – уеб, FTP, мейл, файл и принт сървъри, Active Directory, LDAP, антивирусна защита.


В същото време потребителите, работещи на повече от 300-те работни станции в мрежата на Ален Мак, получават “helpdesk” поддръжка по телефона, чрез средства за отдалечен достъп и на място. Паралелно с това е осигурена поддръжка и на разнообразните информационни системи, използвани в компанията – счетоводна, МТС, ТРЗ, бюджетиране, система за управление на документооборота, правно-информационна система и т.н.


В допълнение ръководството получава точна информация под формата на детайлни справки извлечени от телефонната централа на фирмата и от данни за разговорите по мобилни телефони, което позволява минимизирането и следенето на разходите по отдели и служители с различни разрези и на различни нива.


« обратно