ДЗИ
Компютърна поддръжка - ДЗИ

За изграждането на цялата ИТ инфраструктура на своя контактен център МЦ ДЗИ се довери на КОДА. Този проект включваше избор на компютърна техника, телефонна централа, приложен софтуер и др.

Поддръжката на това оборудване е една от основните задачи на КОДА. Тази дейност се извършва 24 часа в денонощието за да може да осъществи непрекъсваемост на работата на контактния център, който обслужва всички клиенти на дружеството.

КОДА консултира Медицински Център ДЗИ по всички ИТ въпроси, които касаят обезпечаването на дейността на дружеството. Това включва участия в срещи, анализ на пазара при избор на техника, посредническа дейност с доставчици на ИТ оборудване като основната цел е задоволяване на всички изисквания на клиента.

« обратно