Евро Съплай
Компютърна поддръжка - Euro Supply


За Евро Съплай, екипът на КОДА извърши всички необходими дейности по избор и внедряване на компютърно, комуникационно, активно и пасивно мрежово оборудване, софтуер за управление на складовото стопанство, счетоводство и други офис приложения.


В резултат беше изградена система за обслужване на складовото стопанство на Евро Съплай, която обхваща 10-те склада на фирмата в различни градове на страната и предоставя възможност за следене на складовите наличности, продажби, преместване на стоки между складовете, следене на разчети с контрагенти и т.н.


В допълнение бе създаден програмен продукт за работа на “мобилните складове” на фирмата (микробуси, извършващи ex-van продажби на място при клиента).


Микробусите са оборудвани с фискални принтери и устройства тип Pocket PC с интегриран баркод четец, с които се въвеждат и издават документи за продажба – складови разписки, фактури, кредитни известия, фискални бонове, отчети за продажбите и т.н.


Информацията за продажбите от регионалните складове се обединява ежедневно в обща база данни на територията на централния офис на Евро Съплай и се използва за изготвяне на справки и оперативно управление.


Създадени са средства за автоматизиран обмен на информация с доставчиците на фирмата, както и между регионалните складове и счетоводната система на Евро Съплай.


« обратно