Компютърна поддръжка - референция

 
Компютърна поддръжка на КРИБ КРИБ изцяло са се доверили на нашия опит и професионализъм в областта на информационните технологии, като винаги получават мигновенна реакция в нужда, надеждна консултация по всички ИТ въпроси и интеграцията на различни специфични решения.
Компютърна поддръжка за Bloomberg Ние консултираме Bloomberg по редица ИТ въпроси и осигуряваме компютърна поддържа за спокойна и ефективна работа на служителите й в софийския офис на компанията.
Компютърна поддръжка на SFK-TRUCK За да може SFK-TRUCK да предоставя ефективни продукти и решения, и да обслужва надеждно своите клиенти, Кода осигурява цялостна поддръжка на компютърните системи, периферия и решения в областта на ИТ инфраструктурата, и незабавна реакция при възникване на инцидент с компютърната техника.
Компютърна поддръжка на Тексар България За Тексар България ние извършваме цялостна грижа на информационната среда, поддръжка на компютърните системи – бърза и компетентна помощ, оптимизиране на разходите за информационни технологии. Кода осигурява превантивно решаване на проблеми, спокойна работа на служителите и наблюдение на ключовите звена и сървъри.
Компютърна подръжка на Ален Мак За фирмите в структурата на Ален Мак, КОДА е организирала и проектирала процесите за извършване на пълно ИТ обслужване, което включва и консултиране при подбора, и формиране на собствено ИТ звено. повече…
Компютърна поддръжка на Кредитекс За Кредитекс, КОДА организира цялостния процес по първоначално изграждане на ИТ инфраструктурата. повече…
Компютърна поддръжка - EQUEST Съвместната ни работа с тази инвеститорска компания започна преди няколко години в Лондон, когато им оказахме съдействие при един много сериозен срив в тяхната ИТ инфраструктура. Навременната намеса, опит и компетентен подход осигуриха щастлив завършек на инцидента. повече…
Компютърна поддръжка - ДЗИ За изграждането на цялата ИТ инфраструктура на своя контактен център МЦ ДЗИ се довери на КОДА. Този проект включваше избор на компютърна техника, телефонна централа, приложен софтуер и др. повече…
Компютърна поддръжка - Euro Supply За Евро Съплай, екипът на КОДА извърши всички необходими дейности по избор и внедряване на компютърно, комуникационно, активно и пасивно мрежово оборудване, софтуер за управление на складовото стопанство, счетоводство и други офис приложения. повече…