Creditex
Компютърна поддръжка на Кредитекс


За Кредитекс, КОДА организира цялостния процес по първоначално изграждане на ИТ инфраструктурата.


По този начин Кредитекс успя да се съсредоточи върху своите специфични задачи, а организирането на процеса по избор на техника, окабеляване, телефонна централа, монтаж и инсталация на сървърно помещение, доставка и инсталация на работни станции бе поверено на специалистите от КОДА.


В процеса на своето развитие Кредитекс ще може да разчита на качествена ИТ поддръжка, както и на допълнителни ИТ услуги включително и в областта на системната интеграция, информационните системи, мрежовата сигурност и т.н.


« обратно