Компютърна поддръжка - предплатени услуги с ваучър

Неангажираща предплатена услуга, с предварително закупени часове за компютърна поддръжка

Ваучери:

(Цени без ДДС)


Компютърна поддръжка - ваучер за 5 часа
– предплатена компютърна поддръжка на стойност 210,00 лв. Цена на час 42,00 лв.

Компютърна поддръжка - ваучер за 10 часа
– предплатена компютърна поддръжка на стойност 380,00 лв. Цена на час 38,00 лв.

Компютърна поддръжка - ваучер за 20 часа
– предплатена компютърна поддръжка на стойност 700,00 лв. Цена на час 35,00 лв.

Вижте още и абонаментните планове РЕЛАКС , СТАБИЛНОСТ и СИГУРНОСТреференции

Компютърна поддръжка на Ален Мак

Компютърна поддръжка на 
Creditex

Компютърна поддръжка на The Executive Center

Компютърна поддръжка на SFK-TRUCK

Компютърна поддръжка на EQUEST

Компютърна поддръжка на ДЗИ

Компютърна поддръжка на Euro Supply

Компютърна поддръжка за Bloomberg