Компютърна поддръжка - сервиз

Извършването на сервизна компютърна поддръжка Ви дава възможността да получите помощ от високо квалифицирани специалисти без да се налага да напускате вашият дом или офис.


Услуги – софтуерни Цена
Бърза диагностика
30,00 лв
Инсталация на драйвери
10,00 лв
Инсталация на софтуерен продукт
30,00 лв
Почистване на вируси
30,00 лв
Инсталиране и настройка на Windows + драйвери, безплатна антивирусна програма и стандартен приложен софтуер
60,00 лв
Инсталиране и настройка на драйвери за неразпознат хардуер
20,00 лв
Преинсталиране на Windows (т. 4) със запазване на важна информация
120,00 лв
Инсталиране и настройка на банкови сертификати и електронни подписи
50,00 лв
Кирилизиране на Windows
10,00 лв
Хардуерни услуги Цена
Продухване и почистване от прах
20,00 лв
Диагностика на хардуерен проблем
30,00 лв
Инсталиране на хардуер
10,00 лв
Цените са без ДДС

Вижте още и абонаментните планове РЕЛАКС , СТАБИЛНОСТ и СИГУРНОСТреференции

Компютърна поддръжка на Ален Мак

Компютърна поддръжка на 
Creditex

Компютърна поддръжка на The Executive Center

Компютърна поддръжка на SFK-TRUCK

Компютърна поддръжка на EQUEST

Компютърна поддръжка на ДЗИ

Компютърна поддръжка на Euro Supply

Компютърна поддръжка за Bloomberg