услуги
Компютърна поддръжка - Абонаментни планове
РЕЛАКС
Абонирайте се за своето спокойствие при едно задължително месечно посещение с неограничено време в удобен за Вас ден. повече…


СТАБИЛНОСТ
Стабилна и ефективна ИТ среда с две задължителни месечни посещения с неограничено време в удобен за Вас ден. повече…


СИГУРНОСТ
Сигурност във Вашата ИТ инфраструктура при четири задължителни месечни посещения с неограничено време в удобен за Вас ден. повече…

Компютърна поддръжка - Сервиз
Извършването на сервизна компютърна поддръжка Ви дава възможността да получите помощ от високо квалифицирани специалисти без да се налага да напускате вашият дом или офис. повече
Компютърна поддръжка - Абонамент за 19 лв
Икономичен абонаментен план за извършване на компютърни услуги е най-новата инициатива на КОДА имаща за цел да предостави качество на крайния потребител. повече…
Компютърна поддръжка - предплатена с ваучер
Неангажираща предплатена услуга. Тук можете да закупите предварително часове за компютърна подръжка
повече…


защо кода?


Една от основните цели на КОДА е да помогне на своите клиенти да получат ефективно, качествено и бързо компютърно обслужване. Целта ни е не просто да отстраняваме възникналите трудности при работата с компютърна техника, а да развиваме технологично вашият бизнес, с което да участваме в израстването ви като компания.повече…